Konstrukce

Součástí nástrojárny BRONAS je konstrukční kancelář. Úkolem konstruktérů je nacházet optimální technické řešení vzhledem k potřebám našich zákazníků a následně zpracovat technickou dokumentaci ve 2D a 3D pro vlastní výrobu. Podkladem pro konstrukci jsou zpravidla výkresy a modely dílů od zákazníků.

Kancelář

Softwarové vybavení:

Konstrukční prostředí

Naši konstruktéři pracují ve vývojovém prostředí NX firmy SIEMENS, kterým lze velmi efektivně 3D modelovat jednotlivé součásti, vytvářet mezi nimi vazby a skládat je do sestav tak, aby byla snadná modifikace a implementace změn. Software umožňuje 3D modelům následně produktivně vytvořit 2D dokumentaci ve formě výkresů jednotlivých dílů, výkresů sestav a podsestav s kusovníky a potřebných schémat.

Simulační prostředí

Dalším nástrojem používaným našimi konstruktéry je program CADMOULD 3DF určený pro simulaci vstřikovacího procesu. Software CADMOULD 3DF pomáhá při určení polohy a rozměrů vtokového systému, hodnocení geometrie dílu a predikci deformací, smrštění a vad.